استخدام

تیم دیجیتال مارکتینگ وب وایت  با تاکید بر اصل مشارکت در فعالیت ها و تمرکز بر تخصص افراد، از کمک و مشارکت تمام افراد دارای ایده و توان فنی و تجاری استقبال می کند و امیدوار است بتواند جایگاهی برای هم افزایی از طریق اشتراک گذاری تخصصها بین افراد مختلف باشد و بتواند در نهایت نیاز کسب و کارها را به بهترین شکل مرتفع سازد. در همین راستا مایل به همکاری با متخصصان حوزه‌های مختلف می‌باشیم

استخدام در وب وايت