نمونه کار ها

طراحی سایت شرکت ویداپارت

نام کارفرماآقای بطحاییآدرس سایتvidapart.irنام پروژهشرکت تولیدی صنعتی ویداپارتدسته بندیطراحی وب سایت

طراحی پیج اینستاگرام کافه لبخند

نام کارفرماآقای مشتاقیآدرس پیجcafee_labkhandنام پروژهکافه لبخنددسته بندیاینستاگرام

طراحی سایت مشاور دیجیتال مارکتینگ شیرگاز گروه صنعتی آذران

نام کارفرماگروه صنعتی آذرانآدرس سایتazaran-group.comنام پروژهشیرگاز گروه صنعتی آذراندسته بندیطراحی وب سایت

طراحی سایت شرکت آرکاجام کاوه

نام کارفرماآقای عامریآدرس سایتarkaglasskaveh.comنام پروژهشرکت آرکاجام کاوهدسته بندیطراحی وب سایت

طراحی پیج اینستاگرام فروشگاه اینترنتی بابانوئل

نام کارفرماآقای مشتاقیآدرس پیجbabanooelcomنام پروژهادمین و پشتیبانی پیج اینستاگرام فروشگاه اینترنتی بابانوئلدسته بندیاینستاگرام

طراحی پیج اینستاگرام ندای کوچ با موضوع کوچینگ

نام کارفرماخانم هاشمیآدرس پیجnedayecoachنام پروژهادمین و پشتیبانی پیج اینستاگرام خانم هاشمیدسته بندیاینستاگرام