پرسش و پاسخدسته بندی: گرافیک و طراحی
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
لوگوتایپ
بسته شده وب وایت پاسخ 9 ماه قبل • 
131 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رنگ ها در طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 9 ماه قبل • 
218 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
هماهنگ سازی عناصر گرافیکی
بسته شده وب وایت پاسخ 9 ماه قبل • 
112 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی گرافیک
بسته شده وب وایت پاسخ 9 ماه قبل • 
101 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی لوگوی خوب
بسته شده وب وایت پاسخ 9 ماه قبل • 
90 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سوالات طراح گرافیک از مشتری
بسته شده وب وایت پاسخ 9 ماه قبل • 
100 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
پرده کروماکی
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
99 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بهینه سازی تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
104 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
93 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجربه کاربری
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
91 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفکر طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
101 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ارائه بصری
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
103 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی تعاملی
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
111 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فونت آیکون
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
98 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی و فتوشاپ
بسته شده وب وایت پاسخ 10 ماه قبل • 
132 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
[کل: 0 میانگین: 0]