پرسش و پاسخدسته بندی: گرافیک و طراحی
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
لوگوتایپ
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
114 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رنگ ها در طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
144 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
هماهنگ سازی عناصر گرافیکی
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
97 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی گرافیک
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
86 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی لوگوی خوب
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
77 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سوالات طراح گرافیک از مشتری
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
85 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
پرده کروماکی
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
82 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بهینه سازی تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
88 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
79 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجربه کاربری
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
76 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفکر طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
86 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ارائه بصری
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
87 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی تعاملی
بسته شده وب وایت پاسخ 6 ماه قبل • 
95 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فونت آیکون
بسته شده وب وایت پاسخ 7 ماه قبل • 
84 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی و فتوشاپ
بسته شده وب وایت پاسخ 7 ماه قبل • 
110 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
[کل: 0 میانگین: 0]