پرسش و پاسخدسته بندی: گرافیک و طراحی
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
لوگو تک رنگ طراحی کنم یا چند رنگ؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
191 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه فونتی برای طراحی لوگو استفاده کنم؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
169 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
RGB و CMYK چه فرقی دارند؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
176 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
متریال دیزاین
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
151 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مزیت های طراحی فلت
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
159 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
اپلیکیشن های با Ui عالی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
170 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
روانشناسی رنگ چیه؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
162 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
اندازه استاندارد بین المللی کاغذها
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
158 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
لوگو شرکتی بهتره چه رنگی باشه؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
144 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
یعنی چی برای طراحی لوگو جهانی فکر کنیم ؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
309 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بر چه اساسی کاغذها نامگذاری شدن؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
179 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی تعاملی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
162 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ارائه بصری
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
156 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفکر طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
153 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجربه کاربری
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
142 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
[کل: 0 میانگین: 0]