پرسش و پاسخدسته بندی: گرافیک و طراحی
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
لوگوتایپ
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
155 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رنگ ها در طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
333 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
هماهنگ سازی عناصر گرافیکی
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
136 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی گرافیک
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
126 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی لوگوی خوب
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
115 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سوالات طراح گرافیک از مشتری
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
125 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
پرده کروماکی
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
122 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بهینه سازی تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
129 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
118 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجربه کاربری
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
116 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفکر طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
125 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ارائه بصری
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
127 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی تعاملی
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
135 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فونت آیکون
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
123 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی و فتوشاپ
بسته شده وب وایت پاسخ 1 سال قبل • 
155 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
[کل: 0 میانگین: 0]