پرسش و پاسخدسته بندی: گرافیک و طراحی
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
لوگوتایپ
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
177 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
رنگ ها در طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
354 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
هماهنگ سازی عناصر گرافیکی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
157 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی گرافیک
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
145 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی لوگوی خوب
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
132 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
سوالات طراح گرافیک از مشتری
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
146 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
پرده کروماکی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
137 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بهینه سازی تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
146 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تصاویر
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
137 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجربه کاربری
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
132 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفکر طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
141 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ارائه بصری
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
146 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی تعاملی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
152 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فونت آیکون
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
142 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی و فتوشاپ
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
176 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
[کل: 0 میانگین: 0]