پرسش و پاسخدسته بندی: گرافیک و طراحی
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
تجربه کاربری
پاسخ داده شدهوب وایت پاسخ 12 ساعت قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفکر طراحی
پاسخ داده شدهوب وایت پاسخ 13 ساعت قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ارائه بصری
پاسخ داده شدهوب وایت پاسخ 13 ساعت قبل • 
8 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی تعاملی
پاسخ داده شدهوب وایت پاسخ 20 ساعت قبل • 
10 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فونت آیکون
پاسخ داده شدهوب وایت پاسخ 2 روز قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی و فتوشاپ
پاسخ داده شدهوب وایت پاسخ 2 هفته قبل • 
21 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 هفته قبل • 
19 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
روانشناسی رنگ طلایی در لوگو
بسته شده وب وایت پاسخ 2 هفته قبل • 
21 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فرمت فایل های گرافیکی
بسته شده وب وایت پاسخ 3 هفته قبل • 
17 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فتوشاپ یا کورل درا
بسته شده وب وایت پاسخ 3 هفته قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجربه کاربری
بسته شده وب وایت پاسخ 3 هفته قبل • 
17 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بر چه اساسی کاغذها نامگذاری شدن؟
بسته شده وب وایت پاسخ 3 هفته قبل • 
20 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
یعنی چی برای طراحی لوگو جهانی فکر کنیم ؟
بسته شده وب وایت پاسخ 3 هفته قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
لوگو شرکتی بهتره چه رنگی باشه؟
بسته شده وب وایت پاسخ 3 هفته قبل • 
12 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
اندازه استاندارد بین المللی کاغذها
بسته شده وب وایت پاسخ 3 هفته قبل • 
16 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
[کل: 0 میانگین: 0]