پرسش و پاسخدسته بندی: گرافیک و طراحی
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
لوگو تک رنگ طراحی کنم یا چند رنگ؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
195 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
چه فونتی برای طراحی لوگو استفاده کنم؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
175 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
RGB و CMYK چه فرقی دارند؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
181 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
متریال دیزاین
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
157 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مزیت های طراحی فلت
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
164 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
اپلیکیشن های با Ui عالی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
175 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
روانشناسی رنگ چیه؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
168 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
اندازه استاندارد بین المللی کاغذها
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
162 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
لوگو شرکتی بهتره چه رنگی باشه؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
150 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
یعنی چی برای طراحی لوگو جهانی فکر کنیم ؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
313 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بر چه اساسی کاغذها نامگذاری شدن؟
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
183 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طراحی تعاملی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
167 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
ارائه بصری
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
161 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تفکر طراحی
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
158 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تجربه کاربری
بسته شده وب وایت پاسخ 2 سال قبل • 
148 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
[کل: 0 میانگین: 0]